Galeria

2021-11-22, Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku – Nadbałtyckiego Centrum Kultury

Wykonawcy: Marta Różańska – obój, Izabela Paszkiewicz – fortepian, Manuel Salas – noisemaker, Rafał Jędrzejewski – flet, Ewa Liebchen – flet, Igor Torbicki – fortepian

2021-11-23, Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku – Nadbałtyckiego Centrum Kultury

Wykonawcy: Dorota Zimna – klawesyn, Stanisław Miłek – akordeon

2021-11-25, Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku – Nadbałtyckiego Centrum Kultury

Wykonawcy: Michał Szczerba – waltornia, Paweł Zagańczyk – akordeon, Orkiestra Sinfonietta Pomerania, Tadeusz Dixa – dyrygent

2021-11-27, Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku – Nadbałtyckiego Centrum Kultury

Wykonawca: Zespół Wokalny Art’n’Voices

Wszystkie zdjęcia: Krzysztof Bernardyn