Adam Diesner

Adam Diesner, absolwent kierunków muzyka kościelna i kompozycja (klasa Andrzeja Dziadka) w Akademii Muzycznej w Gdańsku, obecnie doktorant uczelni, jest znanym animatorem lokalnej kultury. W jego tece kompozytorskiej są m.in. opracowania melodii kaszubskich. Utwór Jezësu, bôczë na mie został skomponowany na Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski na chóralny utwór pasyjny do tekstu w języku kaszubskim, zorganizowanym przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Tekst utworu jest przekładem na kaszubski biblijnej perykopy (Łk 23,35-43): „Jezësu, bôczë na mie czej przińdzesz do swojego królestwa. I rzekł mù, „Pò prôwdze rzekã cë: Jesz dzysô bãdzesz ze Mną w raju”. (Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”).