Piotr Jędrzejczyk

Piotr Jędrzejczyk – kompozytor, dyrygent i aranżer, wykładowca gdańskiej Akademii Muzycznej, doktorant Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie kompozycji prof. Anny Zawadzkiej-Gołosz, jest absolwentem Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie kompozycji prof. Krzysztofa Olczaka (dyplom z wyróżnieniem w 2017 roku) oraz klasie dyrygentury symfoniczno-operowej prof. Elżbiety Wiesztordt-Sulecińskiej (dyplom w 2019 roku). Był wieloletnim przewodniczącym Koła Artystyczno-Naukowego Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki. W latach 2015–2017 pełnił obowiązki dyrektora artystycznego i dyrygenta Gdyńskiej Orkiestry Symfonicznej. Jest współpracownikiem Wydawnictwa Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, dla których wykonuje składy, korekty i redakcję głównie współczesnej muzyki orkiestrowej. Od 2020 roku współpracuje także z gdańskim wydawnictwem Experimental Workshop. Jego kompozycje wykonywane były na licznych festiwalach (m.in. Copenhagen Avantgarde Music Festival, Randspiele Festival (Berlin), Realtime – Internationales Festival Für Neue Musik Bremen, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Poznańska Wiosna Muzyczna, Festiwal Muzyki Współczesnej Nowe Fale, Gdański Festiwal Muzyczny, Międzynarodowe Forum Altówkowe w Poznaniu) oraz koncertach w kraju i za granicą. Jest laureatem wielu konkursów kompozytorskich, m.in. uzyskał I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim na utwór na akordeon solo lub na akordeon i zespół kameralny (2014) oraz I miejsce w konkursie Stwórz Boarding Music na pokłady samolotów eurolot.com (2014). Jest beneficjentem Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014, 2015), Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014), Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego (2015, 2016), Stypendium Marszałka Województwa pomorskiego dla Twórców Kultury (2018, 2020, 2021), Stypendium doktoranckiego Akademii Muzycznej w Krakowie (2018, 2020) i Stypendium Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku dla Najlepszych Studentów (2013, 2014, 2015, 2016). W 2015 roku za działalność twórczą otrzymał Nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury, a w maju 2016 roku był finalistą konkursu Czerwonej Róży jako najlepszy student Akademii Muzycznej w Gdańsku.

*

4 Obrazki dziecięce to zbiór 4 miniatur — 1. Marciale, 2. Presto capriccioso, 3. Lento cantabile i 4. Ridicolosamente — przeznaczonych na kwartet instrumentów dętych drewnianych. Powstały one w 2015 roku z myślą o publikacji Młody Kameralista wydanej przez Akademię Muzyczną w Gdańsku, mającej na celu rozbudowanie repertuaru dedykowanego uczniom szkół muzycznych.

Piotr Jędrzejczyk