Szymon Godziemba-Trytek

Szymon Godziemba-Trytek jest wykładowcą w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Tam ukończył studia kompozytorskie w klasach Marka Jasińskiego i Mariana Borkowskiego. Studia doktoranckie odbył w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie pod kierunkiem Mariana Borkowskiego. I on specjalizuje się w twórczości chóralnej, odnosząc sukcesy na konkursach i festiwalach muzycznych. Jako podstawę słowną utworu o nocy wybrał drugą zwrotkę sonetu Adama Mickiewicza Stepy Akermańskie z cyklu Sonety krymskie, zaczynającą się od słów „Już mrok zapada”. Poezja wieszcza posłużyła w nim do wykreowania atmosfery snu. Przeciągające się, statyczne brzmienia stanowią free software for bitcoin addresses podstawę izolowanych fraz melodycznych, przewijających się na sposób kalejdoskopowy, niczym przeżywane we śnie fragmenty wspomnień.